• Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Thiết Kế
 • Xây Dựng Dân Dụng
 • Xây Dựng Cầu Đường
 • Trang Trí Nội Thất
 • Phân Phối Sản Phẩm
Chi tiết bài viết

Thủ tướng yêu cầu thu hồi dự án chậm triển khai tại Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo UBND TP. Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp phát triển thị trường bất động sản. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội thực hiện rà soát các dự án, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai quá thời gian quy định của pháp luật.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Hà Nội còn khoảng 500 đồ án, dự án “treo” do còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện như quy hoạch phân khu, quy hoạch các đô thị vệ tinh hầu hết chưa được phê duyệt và công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, không ít dự án nhà thu nhập thấp dù có "đất sạch" nhưng nhiều năm vẫn “đắp chiếu”, chưa biết bao giờ khởi công, gây lãng phí đất.

Chính vì vậy, khi phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030 mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu UBND TP Hà Nội thực hiện kiểm tra, rà soát, phân loại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được chấp thuận, cho phép đầu tư để xác định các dự án phải điều chỉnh, dừng, tạm dừng hoặc tiếp tục được triển khai.

Thủ tướng chỉ thị, không cho phép triển khai các dự án không tuân thủ pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, không phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở của TP và không có đủ điều kiện hạ tầng để đáp ứng nhu cầu tối thiểu về dịch vụ đô thị; kiên quyết thu hồi hoặc dừng các dự án chậm triển khai, đã giao đất, nhưng không sử dụng quá thời gian quy định của pháp luật.

Đặc biệt, từ nay đến hết năm 2015, Hà Nội phải tạm dừng phát triển nhà ở thương mại trong khu vực nội đô đối với các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án; thực hiện rà soát các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được chấp thuận, cho phép đầu tư trên toàn địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật, để xác định các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần điều chỉnh, các dự án tạm dừng, các dự án phải dừng.

Bên cạnh đó, Hà Nội được chỉ đạo thực hiện điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quy chuẩn, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và tiêu chuẩn thiết kế chung cư cao tầng và bảo đảm yêu cầu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội khẩn trương rà soát quỹ đất 20% tại các khu đô thị, có biện pháp bảo đảm các dự án được triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; khẩn trương tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và hoàn thành chậm nhất vào quý IV/2014; công khai các đồ án về quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và quản lý quy hoạch, kiến trúc nhà ở đô thị theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu công tác trọng tâm của Hà Nội trong lĩnh vực này là xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển các loại nhà ở hàng năm và các năm trong từng giai đoạn; dành nguồn lực thích đáng của Thành phố đầu tư phát triển nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội cho thuê và hỗ trợ nhà ở tại khu vực nông thôn, đồng thời áp dụng các phương thức thực hiện linh hoạt đầu tư phát triển nhà ở tái định cư như đầu tư trực tiếp, đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT), mua nhà ở thương mại. Tạo điều kiện thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn Thành phố.