• Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng Vạn Phước.
 • Thiết Kế
 • Xây Dựng Dân Dụng
 • Xây Dựng Cầu Đường
 • Trang Trí Nội Thất
 • Phân Phối Sản Phẩm
Chi tiết bài viết

Người dân có thể mua nhà ở xã hội thay nhà tái định cư

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2014/TT-BXD, hướng dẫn thủ tục đầu tư, thuê, cho thuê, vận hành khai thác nhà ở xã hội


Liên quan đến nhà tái định cư, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2014/TT-BXD, theo đó, trường hợp hộ gia đình, cá nhân tái định cư nhưng không có nhu cầu mua nhà tái định cư mà muốn mua, thuê nhà ở xã hội thì phải có đơn đề xuất vị trí dự án nhà ở xã hội, đề nghị UBND cấp quận, huyện xem xét, giải quyết.

UBND cấp quận, huyện tập hợp danh sách gửi đến Sở Xây dựng. Trong thời gian 10 ngày, Sở Xây dựng có tờ trình gửi UBND cấp tỉnh. Sau khi được chấp thuận, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội bố trí cho các hộ, cá nhân trong danh sách phê duyệt.

* Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2014/TT-BXD, hướng dẫn thủ tục đầu tư, thuê, cho thuê, vận hành khai thác nhà ở xã hội. Theo đó, chủ đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp chủ đầu tư không có nhu cầu sử dụng quỹ đất này để làm nhà xã hội mà chuyển giao cho địa phương thì việc lựa chọn nhà đầu tư dự án mới phải bảo đảm không thay đổi mục đích sử dụng đất. Đối với phần kinh doanh thương mại, chủ đầu tư được bán, cho thuê theo giá thị trường để bù đắp chi phí đầu tư dự án. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8-7-2014